+902164698777
info@protekproje.com

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Yönetimi’ni yaşam tarzı olarak benimsiyoruz. Bu noktadan hareketle;


Tüm faaliyetlerimizi tam müşteri memnuniyetini ve teknik standartları tam anlamıyla yerine getirmeyi sağlamaya odaklıyoruz. Protek Proje’nin sunduğu hizmetlerin tasarımı, seçimi ve tedarik edilmesi, sürekli müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, kalite sistemine ve yasal uygulamalara uyacak şekilde gerçekleştirilir. Müşterilerimize sunulabilecek tüm hizmetleri, hızlı, kaliteli ve güvenilir bir şekilde sunarak, karlılıkla büyümeyi sürekli kılarak, amacımız hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza değer yaratmaktır. Müşterilerimize ait değerlerin korunması ve gizli tutulmasının önemini biliyoruz. Faaliyetlerimizin kalitesini artırmak için kalite hedefleri oluşturuyor, kalite politikamızı ve hedeflerimizi yıllık toplantılarda gözden geçiriyoruz.


Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehditleri önceden belirleyip ortadan kaldırıyor ve fırsatları sürekli iyileştirmeye dönüştürüyoruz.


Hizmetimizin ve kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanlarımızın bu bilince sahip olmasının, sürekli gelişiminin ve eğitiminin esas olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanların aktif katılımıyla, verimli, etkin, hızlı ve hatasız hizmetlerimizi sunuyoruz. Hizmetlerimizi ve kaynaklarımızı küreselleşme süreci içerisinde sürekli yenileyerek, zamanı yakalıyoruz.


Hedeflerimize ulaşmak kalite politikamızın ve kurduğumuz kalite sisteminin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması ile sağlanacaktır. Temel hedeflerimiz, personel eğitimini ve kişisel gelişimini sürekli kılmak, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerimizi ve tanınırlığımızı artırmak, şirket kazancını ve büyümesini sürekli kılmaktır. Topluma olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz, bu nedenle; “Bireysel ve kurumsal gelişim, toplumsal gelişim içindir” ilkesine inanıyoruz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NECDET UĞUREL